TravMap 0.9.0

Talimatlar

Sunucu


Birlik

Oyuncu

Köy

Çizgiler

Grupla

Renklendir

Travian Links:
Skins
Reports
More Reports
web tracker

Birden fazla birlik ya da oyuncu için virgül kullanabilirsiniz; virgül ile ayýrdýklarýnýzý gruplandýrmak için týrnak iþaretini kullanabilirsiniz, örnek -- A, B, "C,D,E", F

yaklaþtýr = x,y,yaklaþtýrma faktörü yada köy adý,yaklaþtýrma faktörü

birlik, oyuncu ve köy isimlerini Yaklaþtýrma Faktörü olarak kullanýrken büyük/küçük harf duyarlýdýr.

Oyuncu ve birlik isimleri türkçe karakter içeriyorsa bunun yerine ID kodlarýný kullanabilirsiniz., örnek id:123. ID kodlarýný village linkinden ve statistics sayfasýndan görebilirsiniz.

Hýzlý sayfalama -- her harita gün içinde ilk oluþturulacaðý zaman biraz zaman alýr, daha sonra önbelleðe atýlýr, ve tekrar yükleneceði zaman daha hýzlý yüklenir.

Gruplama Birlik 2 = Bir birliðe dahil olmayan tüm oyuncular ayrý ayrý gösterilir

Haritalarýn son güncelleme saati 1:30AM, þu anda saat 5:06AM

Server Status: Update complete at 2017-12-16 01:56


Report þu anda düzeltilmemiþ bazý hatalar bulunabilir.

webmaster@shishnet.org


Resim Adresi:
Add Server
Server s5.travian.com / s5 / server1 / ptx / s4.nl
Country

عربي | Catalan | Czech | Dansk | Deutsh
English | Español | Suomi | Français | Hrvatski
Magyar | Italiano | Lietuvių | Nederlands | Norsk
Polski | Portuguese | Romanian | Русский | Slovak
Swedish | Türkçe | 繁體中文 | 中文
Türkçe'ye çeviren Veysi Emrullah BABAN